75 jaar vrijheid

In 2019-2020 is het 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Vanwege dat kroonjaar wordt gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers onder de noemer Veluwe Remembers en dat is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt. Er is een oproep gedaan om projecten aan te melden en daar is ruim op gereageerd. Op dit moment zijn er bijna 40 projecten die worden voorbereid: evenementen, tentoonstellingen, lezingen, etc. Die gaan plaatsvinden in de periode van september tot en met mei op verschillende locaties op de Veluwe. Wie wil weten waar wat gebeurt, kan terecht op de website van Gelderland Herdenkt waar een uitvoerige agenda in staat. 

In het kader van Veluwe Remembers werken st. Blijdeheidekat uit Nunspeet en st. 8081 uit Elburg samen aan de grootschalige multi-mediale openluchtvoorstelling Het gevoel van vrijheid, waarin de gebeurtenissen rondom Het Verscholen Dorp in de bossen bij Vierhouten en verzetsgroep Old Putten in Elburg een hoofdrol spelen.